Bowling, dom weselny i noclegi w Wałczu.

III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi

Dnia 30 września 2011r. w Ośrodku Jeździeckim "KOŁACZ" w Kołatniku, odbył się - "III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi - KOŁATNIK 2011".

Organizatorami tego wydarzenia byli: Gmina Wałcz i Stowarzyszenie "Lider Wałecki". W Kongresie Odnowy Wsi uczestniczyli przedstawiciele gmin, powiatów, organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali m.in. Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jan Krawczuk Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Jarosław Rzepa Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było pokazanie nowego oblicza i specyfiki współczesnych miejscowości, wsi, małych miasteczek z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestnicy podczas spotkania omawiali możliwe działania na rzecz; zrównoważonego rozwoju obszarów, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Organizatorzy zapoznali uczestników ze swoimi koncepcjami na zrównoważony rozwój terenów i społeczności, przedstawili sprawdzone już sposoby na aktywizację i integrację mieszkańców.